E-mail: info@elvida.nl    Telefoon: 0573 - 789 886

De algemene voorwaarden van Elvida Automatisering

Elvida Automatisering hanteert op alle aanbiedingen en overeenkomsten de ICT~Office Voorwaarden welke gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. Deze algemene voorwaarden bevatten spelregels die bruikbaar zijn tussen leveranciers en opdrachtgevers bij het leveren van producten en het verrichten van diensten op het gebied van IT, telecommunicatie, internet en kantoortechnologie.

De module 'Algemeen' bevat juridische onderwerpen die voor iedere transactie van belang zijn, zoals betalingsafspraken en aansprakelijkheid. In de aanvullende modules zijn één of meer bijzondere producten of diensten uitgewerkt.

 1. Algemeen
 2. Licentie voor programmatuur
 3. Ontwikkeling van programmatuur
 4. Onderhoud van programmatuur
 5. ASP, Software as a Service en Computerservice
 6. Ontwikkeling en onderhoud van een website
 7. Webhosting
 8. Detacheringsdiensten
 9. Opleiding en trainingen
 10. Advisering, consultancy en projectmanagement
 11. Overige diensten
 12. Verkoop van ICT-, telecom- en kantoorapparatuur
 13. Verhuur van ICT-, telecom- en kantoorapparatuur
 14. Onderhoud van ICT-, telecom- en kantoorapparatuur
 15. Toegang tot internet
 16. Telecommunicatiediensten
 17. Financiering en leasing van ICT