E-mail: info@elvida.nl    Telefoon: 0573 - 789 886

Privacy Policy

Algemeen

 1. Elvida Automatisering respecteert de privacy van al haar klanten en gebruikers van haar website. Informatie en gegevens die gebruikers en klanten aan Elvida Automatisering verstrekken zullen zorgvuldig behandeld worden en worden niet aan derden verstrekt. Deze Privacy Policy is van toepassing op alle diensten die Elvida Automatisering levert. Deze Privacy Policy is niet van toepassing op diensten en/of producten die geleverd worden door andere bedrijven of individuen. Het is van groot belang dat u deze Privacy Policy zorgvuldig leest.
 2. Indien u gebruik maakt van onze diensten of onze website, accepteert u deze Privacy Policy.

Waarom verzamelt Elvida Automatisering informatie?

 1. In een aantal gevallen heeft Elvida Automatisering persoonlijke gegevens nodig. Elvida Automatisering verzamelt deze informatie zodat u optimaal gebruik kunt maken van de mogelijkheden die de diensten van Elvida Automatisering biedt.

Wat gebeurt er met uw informatie?

 1. Alle persoonlijke gegevens die door Elvida Automatisering opgeslagen worden zullen door Elvida Automatisering zo goed mogelijk beschermd worden. Elvida Automatisering zal, zover redelijkerwijs van haar verwacht kan worden, (technische) maatregelen treffen om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens verloren, misbruikt, geopenbaard, gewijzigd en/of vernietigd worden. Echter, ondanks alle inspanningen zijn geen enkele veiligheidsmaatregelen ondoordringbaar.
 2. Elvida Automatisering zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken. De werknemers van Elvida Automatisering, haar directie en de door haar ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Uw persoonlijke gegevens worden enkel en alleen aan derden verstrekt indien Elvida Automatisering daartoe door een wettelijke bepaling verplicht is.
 3. In sommige gevallen maakt Elvida Automatisering gebruik van diensten en producten die door derden worden aangeboden. Voor het betalen van uw facturen dient u toe te stemmen met een automatische incasso. Wanneer u gebruikt maakt van onze diensten, dan kan het voorkomen dat Elvida Automatisering uw persoonlijke gegevens aan deze derden verstrekt, indien dit noodzakelijk is voor de (goede) uitvoering van hun diensten en/of producten.
 4. Naast bovenstaande situaties deelt Elvida Automatisering in de volgende situaties uw persoonlijke gegevens met derden:
  • leveranciers en andere dienstverleners die door Elvida Automatisering zijn ingeschakeld en die toegang tot uw persoonlijke gegevens nodig hebben voor het uitvoeren van hun werk;
  • in geval er sprake is van een juridische procedure;
  • ter bescherming van de rechten en eigendommen van Elvida Automatisering zoals haar overeenkomsten;
  • openbaarmaking nodig is in een noodsituatie of ter bescherming van een (andere) persoon;
  • bij fusie en verkoop van bedrijfsmiddelen.

Overige informatie

 1. Indien u nog vragen heeft over deze Privacy Policy kunt u contact met Elvida Automatisering opnemen. Deze Privacy Policy kan gewijzigd worden. Elvida Automatisering is te allen tijde gerechtigd haar Privacy Policy te wijzigen. De meeste recente wijzigingen vindt u op deze pagina.